Genel Bilgiler

2010 yılında kurulan Fakültemiz İnşaat, Makine, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda Mühendisliği ve Mimarlık olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Fakültemizde şu anda 41 akademik personel mevcuttur. 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, yüksek kaliteli Mühendislik ve Mimarlık çalışmaları yürütmeyi sağlayabilecek donanıma sahip lisans ve lisansüstü seviyede eğitim vermeyi amaçlamaktadır. 
 
MİSYON
Lisans eğitiminde araştırmaya dayalı, bilimsel, sorgulayıcı, uygulamalı ve analitik bir temel mühendislik eğitimi ile planlı, yenilikçi, araştırmacı, insani değerleri ön planda tutan, mesleki ve etik değerlere saygılı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve kullanabilen, sorumluluk alabilen ve mühendislik sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek.
 
VİZYON
Eğitim ve öğretimde, ulusal ve bölgesel düzeyde tanınan, bilimsel bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen toplumsal refahın gelişimine katkı sağlayan etkin bir fakülte olmaktır.

 

KALİTE POLİTİKASI

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup Ulusal ve Uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, rekabetçi ve girişimci, bir fakülte olmayı hedeflemiştir                                                                             

  • Hizmet odaklı sürdürülebilir ulusal ve uluslararası kriterlere uygun eğitim-öğretim imkanlarını öğrencilerine sunmak.
  • Ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek araştırma ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmek.
  • Sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetlerini ölçerek hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
  • Kurum tarafından belirlenen Etik İlkeleri ve davranış kurallarının uygulanmasına önem vermek.
  • Verilen tüm hizmetlerde şeffaflık ve hesap verebilme kabiliyetine sahip olmaktır.