YAZOKULU VE STAJLAR

          FAKÜLTEMİZDE  ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİMİZİN  2020 YAZOKULLU VE STAJ İŞLEMLERİ COVİD-19  DOLAYI UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA YAPILACAKTIR. ÖĞRENCİLERİMİZİN FAKÜLTEYE GELMEDEN BAŞVURU DİLEKÇELERİNİ  BÖLÜM BAŞKANLARI VEYA DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARIYLA GÖRÜŞÜREK ELEKTRONİK ORTAMDAN  GÖNDEREBİLİRLER.

        * Başvuru dilekçeleri Fakültemiz Web sayfası dökümanlar-Öğrenci dökümanları kısmında mevcuttur.

      ** Yazokulu Fakültemizde yapılmıyacaktır. Başka Üniversitelerde yazokulu yapmak isteyenler  başvurabilir.