STAJ İŞLEMLERİ

2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı yaz dönemi stajları uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır. Öğrencilerimizin konuyla ilgili Bölüm Başkanları ve Danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Not: COVİD-19 salgın hastalığı nedeniyle staj yeri ve staj formları istenmiyecektir. Stajlar ödev  şeklinde bölüm Öğretim Üyeleri tarafından ÖBS sistemi üzerinden istenecektir.