Kaleköy Hibrit Enerji Santraline Teknik Gezi

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÖZTÜRK ve Arş. Gör. Feyyaz KOÇ gözetiminde, Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, Aşağı Kaleköy Hibrit Enerji Santraline teknik gezi düzenledi. Öğrencilerimizin Elektrik Tesisleri dersi ile Tesis Laboratuvarı derslerinde edindikleri bilgilerin sahada uygulamalarını görmeleri amacıyla gerçekleştirilen gezi oldukça faydalı oldu. 500 MW Hidroelektrik, 80 MW güneş santrali gücü ile Türkiye’nin en büyük hibrit santrali özelliğine sahip olan santral ülkemiz ve bölgemiz için çok büyük öneme sahiptir. Aşağı Kaleköy Barajı İşletme Müdürü Sayın Serhat KÜÇÜKTORUN tesisi gezdirerek öğrencilerimize gerek tesis hakkında gerekse de Türkiye’deki üretim ve iletim sistemlerinin işleyişi hakkında çok önemli bilgiler vermiştir. Bu gezinin gerçekleşmesinde katkısı olan ve gezi esnasında öğrencilerimizle yakından ilgilenerek bilgi ve tecrübelerini aktaran İşletmeler Müdürü Sayın Tahsin YAZICI’ya şükranlarımızı sunarız. Ayrıca gezi öncesinde gerekli izinlerin alınmasında yol gösteren aynı zamanda eski mezunlarımızdan olan Yukarı Kaleköy Barajı İşletme Müdürü Sayın Bayram ANUK’a ve gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı Aşağı Kaleköy Barajı İşletme Müdürü Sayın Serhat KÜÇÜKTORUN’a teşekkür ederiz.