DENEME DERSİ DUYURUSU...

Üniversitemiz tarafından 31.12.2023 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen, Fakültemiz İnşaat  Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı, Hidrolik Anabilim Dalı ve Mekanik Anabilim Dalı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen tarihlerde Fakültemiz seminer salonunda Deneme Dersi yapılacaktır. 

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. Maddesi’nin (2) numaralı alt bendi gereğince, Aday en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun huzurunda, adayın teklif ettiği beş konu arasından, komisyonun kabul ettiği bir konuda deneme dersi verecektir. Komisyon deneme dersini, başarılı/başarısız olarak değerlendirecektir.

Her komisyon üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda (form’a ulaşmak için tıklayınız) yer alan ve eşit maksimum puan ağırlığına sahip nitelikler üzerinden, her bir nitelik için maksimum puan ağırlığını geçmeyecek şekilde puanlama yapacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan deneme dersi için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı tespit edilecektir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Adaylara önemle duyurulur.

Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda yer alan nitelikler;

 *Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme

*Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme       

*Ders konusunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme

*Ders konusu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme

*Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme

*Dinleyici sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme

*Derse ilgi ve dikkati çekebilme

*Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme ve öğretim teknolojilerinden yararlanabilme

*Sözel dili, beden dili ve ses tonunu etkili biçimde kullanabilme

*Zamanı verimli kullanabilme

Başvuran Aday

Deneme Dersi Tarihi ve Saati

Bölüm/Anabilim Dalı

Dr. Seda GÜZEL AYDIN

15.02.2024 – 13.00

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı

Dr. Ömer Faruk NEMUTLU

15.02.2024 – 14.00

İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı

Dr. Kürşat ŞEKERCİ

21.02.2024 Saat 11:00

İnşaat Mühendisliği Bölümü/Hidrolik Anabilim Dalı

Dr. Mehmet ŞEKER

Dr. Sadık VAROLGÜNEŞ

21.02.2024 Saat 14:00

İnşaat Mühendisliği Bölümü/Mekanik Anabilim Dalı

Dr. Nazlı İpek KUL GÜL

Dr. Mehmet Nuri KOLAK

22.02.2024 Saat 14:00

Dr. Songül CAN