2021/2022 Yaz Okulu Duyurusu

Fakültemiz öğrencilerinin diğer üniversitelerde alacakları yaz okulu eğitimi için başvuru dilekçelerini eğitim gördükleri bölümlerinin yaz okulu komisyonlarından onay aldıktan sonra dekanlık öğrenci işlerine ıslak imza ile elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ

Yaz Okuluna Kayıt, Diğer Bir Üniversiteden Ders Alma, Derslere Devam ve Değerlendirme

Madde 10-(7) Öğrenci, bu yönerge maddelerine uymak şartıyla, ilgili birimin ders eşdeğerliğine ilişkin uygun
görüşü ve müdürlüğün/dekanlığın onayı ile Üniversitede açılamayan dersleri diğer üniversitelerin yaz
okullarından alabilir. Üniversitede açılacak dersler arasında bulunan ve yetersiz başvuru nedeniyle
açılmayan dersler için öğrencinin başvurusunun olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslere
ait başarı notları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci transkriptine
işlenir.