Dokümanlar

Öğrenci İşleri Dokümanları

BURS BAŞVURU FORMU
CİFT ANADAL PROGRAMİ BASVURU DİLEKCESİ
KAYIT DONDURMA BASVURU DİLEKCESİ
KURUM İÇİ YATAY GECİS BASVURU DİLEKCESİ
KURUMLAR ARASİ YATAY GECİS BASVURU DİLEKCESİ
MAZERET SINAVI DİLEKÇESİ
MUAFİYET İNTİBAK FORMU
ÖZEL ÖĞRENCİ BASVURU DİLEKCESİ
TEK DERS SINAVİ BASVURU DİLEKCESİ
YANDAL PROGRAMİ BASVURU DİLEKCESİ
YGS PUANİNA (EK-MADDE-1) GORE YATAY GECİS BASVURU DİLEKCESİ
MUAFİYET BASVURU DİLEKCESİ
DERS ÇAKIŞMA DURUMU İLE İLGİLİ DİLEKÇE
AZAMİ SÜRE SONU EK SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ
SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ
YAZ OKULU BAŞVURU DİLEKÇESİ

Kanun - Yönetmelik - Yönergeler

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMİ YÖNERGESİ
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

MİMARİ PROJE VE STÜDYO DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAYÖNETMELİK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

Personel Bilgi Formları

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ
ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATMA TALEP VE BİLGİ FORMU
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ
JURİ ÜYESİ ÜCRET TALEP FORMU-SBF
MAL BİLDİRİM FORMU
PERSONEL BİLGİ FORMU
PERSONEL GÖREVE BAŞLAMA FORMU
SAATLİK İZİN FORMU
SINAV PROGRAMI ÇİZELGESİ FORMU
SİNAVLAR İCİN NOT DUZELTME DİLEKCESİ
TAŞINIR İSTEK BELGESİ
EK DERS ÜCRET FORMU
AKADEMİK-İDARİ PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMA REHBERİ
BİREYSEL AKADEMİK FAALİYET RAPORU
BÖLÜM AKADEMİK FAALİYET RAPORU
GÖREVLENDİRME FORMU (7 GÜNE KADAR)
GÖREVLENDİRME FORMU (15 GÜNE KADAR)
GÖREVLENDİRME FORMU (GÜNDELİKLİ VEYA 15 GÜNDEN FAZLA)
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA REHBERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN ATANMA-GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMU
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK DEFA ATANACAK ADAYLARIN DENEME DERSİ FORMU
YOLLUKLU YEVMİYELİ GÖREV TALEP DİLEKÇESİ
SINAV YOKLAMA LİSTESİ
SINAV CEVAP KAĞIDI
DERS TELAFİ TALEP FORMU

 

İç Kontrol Sistemi

BÖLÜM BAŞKANI GÖREV VE İŞ TANIMLARI
BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV VE İŞ TANIMLARI
DEKAN GOREV VE İS TANIMLARI
DEKAN SEKRETERİ GOREV VE İS TANIMLARI
DEKAN YARDIMCISI (İDARİ) GOREV VE İS TANIMLARI
DEKAN YARDIMCISI (ÖĞRENCİ) GOREV VE İS TANIMLARI
ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV TANIMI
FAKÜLTE KURULU GOREV VE İS TANIMLARI
FAKÜLTE SEKRETERİ GOREV VE İS TANIMLARI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU GOREV VE İS TANIMLARI
MALI İŞLER MEMURU GOREV VE İS TANIMLARI
ÖĞRENCI İŞLERI MEMURU GOREV VE İS TANIMLARI
HİZMETLİ PERSONEL GOREV VE İS TANIMLARI
İDARİ İŞLER MEMURU GOREV VE İS TANIMLARI
AYNİYET MEMURU GOREV VE İS TANIMLARI

  

Kamu Hizmet Standartları

BİRİM TEŞKİLAT ŞEMASI
EK DERS İŞ AKIŞ ŞEMASI
HASSAS GÖREVLER
HiZMET STANDARTLARi TABLOSU
MAL ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ACİL DURUM EKİPLERİ
MMF KOMİSYONLARI
VEKALET GÖREV DAĞILIMLARI
ACİL DURUM EYLEM PLANI