İnşaat Mühendisliği

Yapılabilen Deneyler

Yapı Malzemesi dalında ilgili TS EN ve ASTM standartlarına göre yapılabilen deneylerden bazıları şunlardır:

Beton ve Taş Yapılı Malzemeler Üzerinde Yapılan Deneyler
-Basınç Deneyi
-Eğilme Deneyi
-Yarılma Deneyİ
-Çekme Deneyi
-Birim Ağırlık Deneyi
-Su Emme Deneyi
-Kılcallık Deneyi
-Frigorifik Yöntemle Don Deneyi
-Kimyasal Yöntemle Don Deneyi
-Betonda Elastiklik Modülü

   

İnşaat Çelikleri Üzerinde Yapılan Deneyler
-Çekme Deneyi (Akma-Çekme Dayanımları, Kopma Uzama Oranlarının  Bulunması)
-Gerilme-Şekil Değiştirme Diyagramının Çizilmesi
-Elastiklik Modülü Tayini

 

Yıkıntısız Deneyler ve Karot Numune Alma
-Schmidt Çekici ile Muayene,
-Ultrasonik Muayene,
-Karot Alma ve Basınç Deneyi için Hazırlama,
-Donatı Tespiti        

   

Agregalar Üzerinde Yapılan Deneyler
-Yüzey Nemi Oranı Tayini,
-Özgül Ağırlık Deneyi,
-Birim Ağırlık Deneyi,
-Su Emme Deneyi,
-İnce Madde Oranı Tayini (Yıkama ile),
-İnce Madde Oranı Tayini (Çökeltme ile),
-Hafif Madde Oranı Tayini,
-Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Deneyi (Granülometri),
-Dona Dayanıklılık Deneyi (Soğutma Dolabında),
-Beton Agregaları Yeterlilik Deneyi

 
 
 
 
Çimentolar Üzerinde Yapılan Deneyler
-​Özgül Ağırlık Deneyi,
-Eleme ile İncelik Tayini,
-Normal Kıvam Suyunun Bulunması,
-Priz Deneyi,
-Le Chatelier Deneyi,
-Eğilme Deneyi,
-Basınç Deneyi,

  
 
 
 
Beton Üretim Hesapları ve Deneyleri
 
  

Tuğla Deneyleri
-Boyut ve Biçim Muayenesi,
-Delik Muayenesi,
-Hacim Ağırlığı Deneyi,
-Birim Ağırlık Deneyi,
-Basınç Dayanım Deneyi,
-Dona Dayanıklılık Deneyi
  
 HIZLI ERİŞİM