İnşaat Mühendisliği

Yapı

 • Ahşap yapı boyutlandırma esasları,
 • Çelik ve kompozit yapı boyutlandırma esasları,
 • Çelik yapılarda öngerilme uygulamaları,
 • Endüstriyel çelik yapılar,
 • Yüksek çelik yapılar,
 • Çelik köprüler,
 • Askılı ve asma köprüler,
 • Beton, betonarme ve öngerilmeli beton yapı mekaniği: elastisite, çubuk teorisi, plak teorisi, kırılma çizgileri teorisi, ince cidarlı yapı, betonda bünyesel ve nümerik modelleme,
 • Betonarme ve öngerilmeli beton yapılar: çerçeve yapılar, çok katlı yapılar, yüzeysel taşıyıcılar (kabuklar, su depoları, silolar), istinat yapıları, öngerilmeli beton ve kompozit köprüler, prefabrik yapılar,
 • Yığma yapılar: malzeme özellikleri, taşıyıcı beton briket deneyleri ve sonlu eleman modellemeleri,
 • Statik: klasik çözüm yöntemleri, matris metotları, sonlu elemanlar, lineer olmayan çözüm yöntemleri, limit durum analizleri, yapısal güvenirlik, malzeme ve yük parametrelerin istatistik yöntemlerle belirlenmesi,
 • Yapı dinamiği, deprem mühendisliği, dinamik analiz yöntemleri (spektral analiz, zaman artımı yöntemi), lineer olmayan titreşimler, hasarlı yapıların güçlendirilmesi,
 • Yapı tasarımı, bilgisayar destekli tasarım, betonarme elemanlarda doğrusal olmayan sonlu eleman uygulamaları, performansa dayalı tasarım

Akademik Personel

Dr.Öğr. Üyesi  Fethi İŞSEVER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BENLİ
Arş.Gör. Murat DENER