İnşaat Mühendisliği

Yapı Yönetimi

* Stratejik kontrol sistemi olarak proje yönetimi ve teknikleri

* Mühendislik ekonomisi

* Temel işletme ve yönetim bilgileri

* Yapı işletmesi ve şantiye yönetimi

* Bilgisayar destekli proje yönetimi (süre planlaması) uygulamaları

* Planlama amaçlı sayısal yöntem uygulamaları

* Sözleşme yönetimi

* İnşaat işletmelerinde kalite yönetimi

* Sürdürülebilirlik

* Değer mühendisliği

* Çalışan sağlığı ve iş güvenliği

* Yatırım yönetimi

* Risk yönetimi

* İmar kanunu

* Stratejik planlama

* İhale çeşitleri ve usulleri

* Metraj, keşif, hak ediş

* İnşaat Makineleri

* Tasarı Geometride izdüşüm kurallarından yararlanarak görünüş ve kesitlerin çıkarılması ve üçüncü boyut kavramı

* Proje çizimine temel olacak görünüş, kesit ve ölçülendirme kavramları

* Projelerin bilgisayar ortamında iki boyutlu çizimi (AutoCAD)

* Projelerin bilgisayar ortamında iki ve üç boyutlu modellenmesi (Allplan)