İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Malzeme bilimine duyulan gereksinim mühendis teriminin içinde saklıdır. En genel anlamda mühendis, bir işlevi yerine getirmek için uygun bir sistem tasarlayan ve üreten kişidir ve daima bir malzeme sorunu ile karşılaşır. Bir hekim için Anatomi dersinin önemi ne ise mühendis için Malzeme Bilimi odur.

İnşaat mühendisi, mevcut malzemelerden ihtiyaca en uygun olanını seçer, ya da ihtiyaca uygun olan malzemeyi üretir. Bu amaçla sağlamlığı, fonksiyonelliği ve ekonomikliği bir arada düşünmek zorundadır. Malzemenin seçiminde, malzeme özelliklerinin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde, malzeme dayanımının tükenmesini doğuran nedenlerin teşhis ve tedavisinde malzeme bilimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı, inşaat mühendisliği içinde lisans ve lisansüstü eğitimi yanında, ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama etkinliklerinde de aktif olarak yer almaktadır. Bünyesinde yer alan “Yapı Malzemeleri Laboratuarı” nda lisans ve lisansüstü eğitimi derslerinde, tezlerin hazırlanmasında, Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinin gerçekleştirilmesinde, Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Endüstriye katkı sağlamak amacı ile birçok deney gerçekleştirilmektedir.

Bölüm öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin deneysel çalışmalarını yürüttükleri ve aynı zamanda çeşitli araştırma projelerinin yürütüldüğü çalışır durumda 4 adet laboratuar mevcuttur. Bunlar;

1. Zemin Mekaniği laboratuarı,

2. Hidrolik Laboratuarı,

3. Yapı Mekaniği Laboratuarı,

4. Yapı Malzemeleri Laboratuarı.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Fethi İŞSEVER
Dr. Öğr. Üyesi M. MOHABBI YADOLLAHI
Arş. Gör.  Sadık VAROLGÜNEŞ