İnşaat Mühendisliği

Mekanik

İnşaat mühendisliğinin tüm disiplinlerine esas olacak temel mühendislik bilgilerinin verilmesini sağlayan anabilim dalıdır. Öğrenciler almış oldukları matematik bilgilerinin mühendislik problemlerine uygulamasını, ilk olarak bu anabilim dalı ile ilgili derslerde görmektedir. İnşaat mühendisinin karşısına çıkabilecek, karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama ve formüle etmede bu anabilim dalında verilen bilgiler kılavuz niteliğinde olmaktadır. Diğer taraftan bu anabilim dalında görev yapan akademisyenler, diğer anabilim dallarında araştırma yapan araştırmacıların yaptıkları çalışmaların özellikle teorik kısmına önemli katkılarda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu anabilim dalı İnşaat Mühendisliği Bölümünün en temel anabilim dalı olarak kabul edilebilir.

Akademik Personel 

Dr. Öğr. Üyesi Mehrzad Mohabbi YADOLLAHİ
Arş. Gör. Kürşat ŞEKERCİ