İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

İnşaat mühendisliğinin su ile ilgili olan kısmıyla ilgilenen anabilim dalıdır. İsale hatlarının, şehir şebekelerinin, depoların, barajların, hidrolik santrallerin, kanalların, kıyı yapılarının, dere yataklarının, arıtma tesisleri gibi tesis ve yapıların hesapları ve tasarımı bu anabilim dalının ilgi alanına girmektedir. Dolayısıyla bu anabilim dalı da, topluma oldukça geniş bir alanda hizmet sunabilecek mühendislerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan taşkın, su ve enerji sorunu gibi sorunlar günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. İnşaat mühendisliğinin enerji çalışmalarına katılabilecek en yakın araştırmacıları, bu anabilim dalı içinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu anabilim dalı çalışanları tarafından, öğrenciler bu konularda yetiştirilmekte, toplumun su ve enerji sorunlarına çözüm aranmaktadır.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi

Sadık ALASHAN
Arş. Gör. Dr.

Erdinç İKİNCİOĞULLARI 

Arş. Gör.                 

Ömer Faruk NEMUTLU