İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

İnşaat mühendisliğinin zeminle ilgilenen anabilim dalıdır. Yapı temellerinin mesnetlendiği zeminlerin özelliklerinin ve davranışının belirlenmesi bu anabilim dalının ilgi alanına girmektedir. Diğer taraftan heyelan, toprak kayması, sıvılaşma gibi konular da yoğun olarak aynı anabilim dalı tarafından incelenmektedir. Geoteknik Anabilim Dalı çalışanları, arazi incelemeleri, zemin iyileştirilmesi, şev stabilitesi, zemin etütleri, uygun temel sisteminin belirlenmesi, dayanma yapılarının tasarlanması, heyelan ve zeminin şişme durumunun incelenmesi gibi konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yapmaktadır.

Akademik Personel

Dr.Öğr. Üyesi Kenan AKBAYRAM