Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

 

Akademik Personel İletişim

E-mail: bayramyurt@gmail.com

Dahili: 1957

Dr.Araş.Gör. Havva Tümay TEMİZ

E-mail:htemiz@bingol.edu.tr

Dahili:1983

Araş.Gör. Ramazan GÜN

 E-mail: rgun@bingol.edu.tr

Dahili: 5016