Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği; beslenmeyle ilgili sağlık problemlerinin artmasıyla önemi giderek artan gıdaların üretimden tüketime kadar bütün süreçlerde teknik bilgilerini kullanarak ürünlerin kaliteli, sağlığa uygun şekilde üretilmesi ve tüketilmesi için sorumluluk alan, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mikrobiyoloji ve beslenme gibi bilimlerin; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

Gıda mühendisi olmak isteyen kişinin; fizik, biyoloji, matematik, kimya gibi dersleri okumayı sevmesi, inceleme ve araştırma yapmaya meraklı olması, insanlarla iyi ilişkiler kurabilmesi, yenilikleri izleyebilmesi, uzun süre çalışabilecek, dikkatini bir konuda yoğunlaştırabilen, sabırlı kimse olması gerekir.

Gıda Mühendisinin Görevleri

1) Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretmek
2) Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek.
3) Gıda ham maddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, gıdaların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak.
4) Gıda atıklarını değerlendirmek
5) Gıda ham maddelerinden çok yönlü yararlanmayı sağlayarak gıda çeşitliliğini arttırmak.
6) Gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden, standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını sağlamak.

MİSYON

Ulusal değerlere bağlı, uluslararası ölçekte bilgi üreten, öncelikli olarak bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm önerileri geliştirmekle birlikte, dünyada gerçekleşen değişim ve gelişim süreçlerini yakından takip eden ve bu gelişmeleri eğitim ve araştırma çalışmalarına yansıtan,analitik düşünebilen, liderlik ve yaratıcılık nitelikleri ile etik değerlere sahip, bilgiyi ve teknik donanımları etkin ve verimli kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin ve mesleki gelişimin gerekliliğini benimseyen sorumluluk sahibi gıda mühendisleri yetiştirmektir.

VİZYON

Nitelikli akademik personel ve güçlü araştırma alt yapısını kısa sürede oluşturarak gıda mühendisliği eğitiminde akredite olma yolunda ilerleyen, gelişen ve değişen gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında ulusal ve uluslararası eğitim öğretim yapan, alanında en iyi olabilecek öğrenciler yetiştiren, donanımlı eğitim ve araştırma araç-gereçlerinin bulunduğu, bilim ve teknoloji dünyası ile ilişkileri gelişmiş, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olan güçlü bir bölüm olmaktır.