Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektronik Laboratuvarı

Bu Laboratuvarda Elektroniğin temeli sayılan konularda uygulamalı eğitim vermek, öğrencilerin bakış açılarını değiştirmek ve elektroniği sevdirmek amaçlanmaktadır.

Yapılan Deneyler;

Diyot Karakteristikleri Deneyleri (PN Jonksiyon)

Diyot Kırpma ve Kenetleme Devreleri Deneyleri

Doğrultucu Devre Deneyleri

Transistör Karakteristikleri Deneyleri

Transistörlü Yükselteç Devresi Deneyleri

FET Karakteristikleri Deneyleri

Temel OPAMP Karakteristikleri Deneyleri

Temel OPAMP’lı Yükselteç Deneyleri