Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar laboratuvarları; bilgisayar destekli teknik resim, bilgisayar programlama, elektrik ve elektronik devre tasarım ve simülasyonu ile ilgili ders ve ödev çalışmalarını gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Öğrenciler bu laboratuvarları kullanarak; bilgisayar destekli teknik resim çizebilme, bilgisayar programlama, elektrik ve elektronik devre tasarımını ve simülasyonunu gerçekleştirebilme becerilerini geliştirebileceklerdir.
 
BİLGİSAYAR LABORATUVARI-I

Bilg1

BİLGİSAYAR LABORATUVARI-II

Bilg2