Elektrik - Elektronik Mühendisliği

İletişim sistemleri, televizyon tekniği, informasyon teorisi, sayısal iletişim ve sayısal işaret işleme konularında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNER
Arş. Gör. Seda GÜZEL AYDIN