İnşaat Mühendisliği


İnşaat Mühendisliği, doğadaki malzemeyi ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren uygar toplumda bireylerin yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli bütün yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan uygar ve temel bir mühendislik dalıdır.

İnşaat mühendisleri, ülkelerin imar ve inşasının her alanında görev alırlar. Temel olarak barınma ve iş amaçlı inşa edilmiş konutlar, yüksek katlı yapılar, demiryolu, otoyol, köprü, baraj, enerji santrali, fabrika, sanayi tesisi, arıtma tesisi, liman, havalimanı v.b. yapıların planlanması, projelendirilmesi ve yapımı inşaat mühendisliğinin belli başlı ilgi alanlarındandır. Tüm bu yapılarda kullanılan malzemelerin üretilmesi, incelenmesi ve geliştirilmesi yine inşaat mühendisliğinin ilgi alanıdır.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulan bölümümüz 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır.

Bölümümüzde , 3 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 14 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüzde 7 anabilim dalında lisans seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Bu anabilim dalları;

•Yapı Malzemesi,

•Yapı,

•Mekanik,

•Hidrolik,

•Geoteknik,

•Ulaştırma,

•Yapı İşletmesi  

 Eğitim-öğretim faaliyetlerine Bingöl Üniversitesi kampüsünde devam etmektedir.

MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI

İnşaat Mühendisliği Bölümünde yürütülen lisans eğitimi 4 yıldır. İlk iki yılda, ağırlıklı olarak, temel mühendislik ve temel inşaat mühendisliği dersleri yer alır. Sonraki iki yılda ise, zorunlu olarak inşaat mühendisliği ile ilgili alınması gereken dersler dışında, öğrencilerin inşaat mühendisliği ile ilgili değişik alanlara yönlenebilmelerini sağlamak amacı ile, teknik seçmeli dersler yer almaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, "İnşaat Mühendisi" unvanı ve yetkisini alırlar.

Mezunlarımız inşaat mühendisliğinin alt mühendislikleri olan; kıyı, yapı, ulaştırma, hidrolik, malzeme, deprem, trafik ve zemin mühendisliklerinde kendilerini yüksek lisans ve doktora ile geliştirebilirler.

Mezun olan öğrencilerimiz; üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabildikleri gibi yine üniversitelerin yapı işleri ve teknik daire başkanlıklarında da inşaat mühendisi olarak görev yapabilirler. Bunun dışında mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz; İl ve İlçe Belediyelerinde, Valiliklerde, Başbakanlıkta, Çevre ve Orman Bakanlığı ve bünyesindeki müdürlüklerde (Devlet Su İşleri), Ulaştırma Bakanlığı ve bünyesindeki Karayolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Demiryolları gibi müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ve bünyesindeki müdürlüklerde çalışma imkânı bulabilirler.

Bunun yanında mezunlarımız TMMOB’ lığına bağlı İnşaat Mühendisleri Odalarında da çalışabilirler. Bunlara ek olarak mezun olan öğrencilerimiz kendi özel şirketlerini kurabilecekleri gibi özel şirketlerde de İnşaat Mühendisi unvanı ve yetkisinde görev alabilirler. İnşaat Mühendisleri şirketlere danışmanlık yapabildikleri gibi proje uygulayıcısı, proje hazırlayıcısı veya proje kontrolörü olarak da görev yapabilirler.