Bilgisayar Mühendisliği


Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Amacı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırmalar yapar. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bilgisayar mühendislerini yetiştirmek, ekonomiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri üstlenmiştir.


Eğitim Süresi ve Okutulan Dersler 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen lisans eğitimi 4 yıldır. İlk iki yılda, ağırlıklı olarak, temel mühendislik ve temel bilgisayar mühendisliği dersleri yer alır. Sonraki iki yılda ise, zorunlu olarak bilgisayar mühendisliği ile ilgili alınması gereken dersler dışında, öğrencilerin yazılım veya donanım konularına veya bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarına yönlenebilmelerini sağlamak amacı ile, teknik seçmeli dersler konulur.


Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler 

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler.

Programın öğrenme kazanımlarını şunlardır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanı sıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi
 3. Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 4. Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
 5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 7. Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
 8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi
 10. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
 12. Bilgisayar mühendisliğinde, analiz, tasarım ve uygulamayı kapsayacak şekilde zorunlu ve seçmeli dersler ile birlikte bir veya birden fazla alanda uzmanlaşma.
 13. Donanım ve yazılım içeren karmaşık sistemlerin (elektronik cihazlar, yazılım sistemleri) analiz ve tasarımına olanak sağlayacak matematik, temel bilimler, genel mühendislik ve bilgisayar mühendisliği bilgisi.
 14. Ayrık matematik, olasılık, istatistik, ileri matematik (diferansiyel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler) bilgisi ve bunların bilgisayar mühendisliğinde uygulanması.