CEMRE KILINÇ

Öğr. Gör. CEMRE KILINÇ

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK

Email : ckilinc@bingol.edu.tr

Dahili : 1971

Oda No : D-329


 • Lisans | Mustafa Kemal Üniversitesi 2012-2016
 • Yüksek Lisans | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2017-2020
 • Doktora | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2020-
 • Öğretim Görevlisi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bingöl Üniversitesi 2020 -
 • Mimari Proje 3
 • Mimari Modelleme Teknikleri
 • Mimarlık Tarihi 3
 • Kılınç, C., & Tutal, O. (2021). 21. Yüzyılda Deneysel Kamusal Sanat . İDEALKENT, COVID-19 Sonrası Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü, 198-220. DOI: 10.31198/idealkent.875595
 • Kılınç, C., İnceoğlu, M., Balçık, S. (2021). Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2),. DOI:10.46740/alku.885697
 • Kılınç, C., Balçık, S., Karaoğlu, G., Yamaçlı, R. (2021). Mimarlık Stüdyo Eğitiminde COVID-19 Süreci: ‘Temassız Deneyimler’. Modular Journal, 4 (1), 62-70.
 • Balçık, S., Karaoğlu, G., Ayaz, B., Kılınç, C. (2021). Mikro Barınma Yapılarında Mekan Kurgularının Öğrenci Kullanıcılar Kapsamında Değerlendirilmesi. ART&DESIGN-2021 Book of Proceedings International Congress on Art and Design Research and Exhibition s(142-157). Niğde:Ömer Halisdemir University.
 • Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT)

Kılınç, C., Yamaçlı, R. (2021). Serpentine Galeri Pavyonları'nın Sürdürülebilir Kalkınmadaki Katkısı. R. Yamaçlı, L. Y. Tokman (ed.), Sürdürülebilir Kalkınma Rolüyle Mimarlık 2 (s.197-204). Eskişehir Teknik Üniversitesi.