MEHMET SALİH CELLEK

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SALİH CELLEK

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Email : mscellek@bingol.edu.tr

Dahili : 1964

Oda No : D-326


ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı: Mehmet Salih CELLEK

2.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD., Enerji Bilim Dalı

Sakarya Üniversitesi

2013

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD., Isı-Proses Doktora Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2017

 
3.     Çalıştığı Kurumlar
 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

2010–2012

Arş. Gör.

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2012-2013

Arş. Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

2014-2017

Arş. Gör. Dr.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2018-Halen

 

  Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD., Enerji Bilim Dalı

Sakarya Üniversitesi

2013

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD., Isı-Proses Doktora Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2017

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

2010–2012

Arş. Gör.

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2012-2013

Arş. Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

2014-2017

Arş. Gör. Dr.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2018-Halen

 

1. Çebi A, Celen A, Donmez A.H, Karakoyun Y, Celen P, Cellek M.S, Dalkiliç A.S*, Taner T*, Wongwises S, A Review Of Flow Boiling In Mini And Microchannel For Enhanced Geometries, 4(3), pp. 2037-2074, 2018.

2. CELLEK M.S., PINARBAŞI A., Investigations on performance and emission characteristics of an industrial low swirl burner while burning natural gas, methane, hydrogen-enriched natural gas and hydrogen as fuels,  International Journal of Hydrogen Energy, 43(2), 1194-1207 (2018).

3. OKBAZ A., OLCAY A.B., CELLEK M.S., PINARBAŞI A., Computational investigation of heat transfer and pressure drop in a typical louver fin-and-tube heat exchanger for various louver angles and fin pitches, EPJ Web of Conferences 143, 02084, 2017.

4. CELLEK M.S., ENGIN T., Parametric Investigation of A Centrıfugal Slurry Pump While Handling Clear Water, J. of Thermal Science and Technology, 36 (2), 19-28, 2016.

5. CELLEK M.S., ENGIN T., 3-D Numerical Investigation And Optımızation Of Centrifugal Slurry Pump Using Computational Fluıd Dynamics, J. of Thermal Science and Technology, 36(1), 69-82, 2016.

6. KINCAY O., CELLEK M.S., ACIKGOZ O.*, DALKILIC A.S., WONGWISES S., Investigation On The Relation Between Exergy Loss And NTU, J. of Thermal Science and Technology, 35(2),153-164, 2015.


 

​​

 

 

1. CELLEK M.S., ENGİN T., Santrifüj Çamur Pompasının Performans Eğrilerinin HAD Yardımıyla Belirlenmesi, Tesisat Dergisi, Sayı 220, 154-160, Nisan 2014.

2. CELLEK M.S., ENGIN T., 2 kanatlı radyal tipteki bir çamur pompası çarkının optimizasyonu ve analizi, SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 231–239, 2013.

1. CELLEK M.S., ÖZERK K., DOĞAN A., OKBAZ A., ŞAHİN İ., PINARBAŞI A., "Numerical Investigation On Journal Bearing Lubrication, Conference On Advance In Mechanical Engineering Istanbul, Turkey ,11-13 May 2016, YTU.

​2. CELLEK M.S., ENGIN T., PINARBASI A., 2-D Numerical Investigation On The Effects Of Blade Number On The Centrifugal Blower, Conference On Advance In Mechanical Engineering Istanbul, Turkey ,11-13 May 2016, YTU.

3. MAHMOOD B.K, CELLEK M.S, DALKILIÇ A.S, HEPERKAN H.A., Numerical Solution Of Heat Exchanger Used In Petroleum Industrial,1th International Conference On Progress In Applied Science, 2017.

1CELLEK M.S., ENGİN T., Nuh Çimento Döner Fırın Sistemleri İçin Enerji Bilanço Hesabı ve Muhtemel Geri Kazanımları Üzerine Bir Durum Çalışması" 18.  Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’11, 2011.

Reviewed for 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy
Proceedings of the Institution of MechaProceedings of the Institution of Mechanical Eng.      Part J: Journal of Engineering Tribologynical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Eng.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology

C. PROJELER

C.1. Hermetik kompresörlerde krank yataklarının optimizasyonu ve rulmanlı yatak kullanımının incelenmesi,Santez, Yardımcı Personel, 2012-2014, Proje bütçesi : 193.166,00 TL

C.2. Isı değiştirici kanat geometrilerinin ısıl ve hidrolik performansa etkisi, SANTEZ, Yardımcı Araştırmacı, 2014-2016, Proje bütçesi : 335.113,80 TL

C.3. Sanayi Tipi Brülör – Fırın Sisteminde Yanma Emisyonlarının İncelenmesi, Sanayi Üniversite İşbirliği Projesi, TEKNOPARK-Termo-Isı Sistemleri A.Ş. Doktora Öğrencisi-Bursiyer