ABDULKERİM KARABİBER

Doç. Dr. ABDULKERİM KARABİBER

Unvan : DOÇENT

Birim / Bölüm : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Email : akarabiber@bingol.edu.tr

Dahili : 1938

Oda No : D-214


1. B.B. Alagoz, A. Kaygusuz, A. Karabiber, A User-Mode Distributed Energy Management Architecture for Smart Grid Application, Energy, vol. 44, pp. 167-177, 2012. 

2. A. Kaygusuz, C. Keleş, B.B. Alagöz, A. Karabiber, Renewable Energy Integration for Smart Sites, Energy and Buildings, vol: 64, pp.456-462, 2013.

3. A. Karabiber, C. Keles, A. Kaygusuz, B.B. Alagöz, An Approach for The Integration of Renewable Distributed Generation in Hybrid DC/AC Microgrids, Renewable Energy, vol. 52, pp.251-259, 2013. 

4. A. Kaygusuz, B.B. Alagoz, M. Akcin, C. Keles, A. Karabiber, O. Gul,  Monte Carlo Simulation-Based Planning Method for Overload Safe Electrical Power System, Journal of Electrical Engineering, vol. 14, pp. 329-337, 2014. 

5. C. Keles, A. Karabiber, M. Akcin, A. Kaygusuz, B.B. Alagoz, O. Gul,  A smart building power management concept: Smart socket applications with DC distribution,  International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 64, pp. 679-688, 2015. 

6. B.B. Alagoz, C. Keles, A. Kaygusuz, Y. Kaplan, A. Karabiber,  Power regulated DC/DC driver design by hierarchical control,  Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol. 24, pp. 1325-1339, 2016.

7. A. Karabiber, A. Kaygusuz, Sensitive battery charge control for supporting utility grid in peak demand times, Journal of Electrical Systems, vol. 14(4), pp. 134-146, 2018. 

8. A. Karabiber, Controllable AC/DC integration for power quality improvement in microgrids, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 19(2), pp. 97-104, 2019. 

9. A. Karabiber, Detecting and pricing nontechnical losses by using utility power meters in electricity distribution grids, Journal of Electrical Engineering & Technology, vol. 14 (5), pp. 1933–1942, 2019.

10. A. Yar. A. Karabiber, A. Ozen, Faruk Ozel, Sahin Coskun, Flexible nanofiber based triboelectric nanogenerators with high power conversion, Renewable Energy, vol. 162, 1428-1437, 2020.

1. M. Akçin, B.B. Alagoz, C. Keleş, A. Karabiber, A. Kaygusuz, Dağıtık Kontrol ile Akıllı Şebekelerde Geniş Alan Yönetimi ve Geleceğe Dönük Projeksiyonlar, SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013. Full Text Online

2. E. Turan, M.T. Gençoğlu, A. Karabiber, Yüksek gerilim izolatörlerinde yüzey kaçak akımlarının ANFIS yöntemiyle hesaplanması, Türk Doğa ve Fen Dergisi, (2015) Full Text Fullonline

3. A. Karabiber, The Technical Revisions Required to Prevent Electricity Theft, Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, (2017) Full Text Online 

1. C. Keles, B.B. Alagoz, M. Akçin, A. Kaygusuz, A. Karabiber, A Photovoltaic System Model for Matlab/Simulink Simulations, 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG'2013, 13-17 May 2013, Istanbul, Turkey.

2. M. Akcin, A. Kaygusuz, A. Karabiber, S. Alagoz, B.B. Alagoz, C. Keles, Opportunities for Energy Efficiency in Smart Cities, 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair, 20-21 April 2016, Istanbul, Turkey.

3. A. Karabiber, C. Keles, A. Kaygusuz, B.B. Alagoz, M. Akcin, Power Converters Modeling in Matlab/Simulink for Microgrid Simulations, 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair, 20-21 April 2016, Istanbul, Turkey.

4. A. Karabiber, Comparison the Operational Costs of Lithium-ion and Lead-acid Batteries for Small Scale Microgrids, IATS’17 International Advanced Technologies Symposium, 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey.

5. A. Karabiber, Power Management of a Hybrid Energy Storage System in a Domestic Microgrid, 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2017),  30 November – 2 December 2017, Bursa, Turkey.

6. Abdulkerim Karabiber, M. Zekeriya Gündüz, A Survey on Cyber Attacks for Security Control of Distributed Renewable Energy Sources, IETS’18 International Engineering and Technology Symposium, 03-05 May 2018, Batman, Turkey.

7. M. Zekeriya Gündüz, Abdulkerim Karabiber, An Overview of Smart Grid Domains and Priority Research Areas, IETS’18 International Engineering and Technology Symposium, 03-05 May 2018, Batman, Turkey.

8. A. Karabiber, Ö. F. Alçin, Short Term PV Power Estimation by means of Extreme Learning Machine and Support Vector Machine, 7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), 25-26 April 2019, İstanbul, Turkey. 

1. A. Karabiber, M. Çelebi, Asenkron Motor Tasarımının Güncellenmiş Kriterler ile Simülasyonu, Fırat Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyomu, FEEB'11,5-7 Ekim 2011, pp. 321-325, Elazığ, Türkiye.

2. B.B. Alagoz, C. Keles, A. Kaygusuz, Y. Kaplan, A. Karabiber, Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi, TOK'13, 26-28 Eylül 2013, Malatya, Türkiye.

3. M. Akçin, A. Kaygusuz, C. Keles, A. Karabiber, B.B. Alagöz, Akıllı Şebekelerde Kontrol ve Haberleşme: Günümüzden Geleceğe Fırsatlar, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi, TOK'13, 26-28 Eylül 2013, Malatya, Türkiye.

4. A. Karabiber, O. Gul, A. Kaygusuz, M. Akçin, B.B. Alagoz, Newton Raphson Yöntemi Çözümlerinin Bulanık Mantık Desteğiyle Hızlandırılması, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi, TOK'13, 26-28 Eylül 2013, Malatya, Türkiye.

5. M. Akcın, C. Keles, A. Kaygusuz, A. Karabiber, B.B. Alagoz, Recent Energy Trends In Energy Policies: Clean And Renewable Energies, ENTECH’15 III. Energy Technologies Conference, 21-23 December    2015, Istanbul, Turkey.