MUHAMMED ERTUĞRUL ÇELOĞLU

Arş. Gör. MUHAMMED ERTUĞRUL ÇELOĞLU

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Email : meceloglu@bingol.edu.tr

Dahili :

Oda No :


Lisans:     Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü (2009)

Y. Lisans: Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü (2014)

Doktora:   Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü (2020)

 

 

 

Arş.Gör. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi 2010 - 2012

Arş.Gör. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi 2012-2020

Arş.Gör.Dr. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi 2020

1. Mehmet YILMAZ, M. Ertuğrul ÇELOĞLU, "Effects of SBS and Different Natural Asphalts on the Properties of Bituminous Binders and Mixtures, Construction and Building Materials", 44, 533-540, 2013.

2. Erkut Yalçın, M. Ertuğrul Çeloğlu, Mustafa Akpolat, Özge Erdoğan Yamaç, Taner Alataş, Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz, "Effect of Gilsonite Use on Storage Stability of Styrene-butadiene-styrene Modified Bitumen", Periodica Polytechnica Civil Engineering 63 (3), 833-844, 2019.

3. M. Ertuğrul Çeloğlu, Erkut Yalçın, Baha Vural Kök, Taner Alataş, Jose Norambuena-Contreras, Alvaro Garcia, Mehmet Yılmaz, "Effects of different bitumen modifiers on the rutting and cracking resistance of hot mix asphalts", International Journal of Pavement Engineering 21 (6), 703-712, 2020.

1. M. Ertuğrul ÇELOĞLU, Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Erkut YALÇIN. “Rheological Evaluation of Bitumen Modified by Various Biochars, ” 6th Eurasphalt and Eurobitume Congress, 1-3 June 2016, Prague, Czech Republic.

2. Erkut YALÇIN, Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, M. Ertuğrul ÇELOĞLU. “Effects of Nanoclay Modification on The Rheological Properties of Bituminous Binders, ” 6th Eurasphalt and Eurobitume Congress, 1-3 June 2016, Prague, Czech Republic.

1. Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Taner ALATAŞ, M.Ertuğrul ÇELOĞLU. “Farklı Koruyucu Bakım Yöntemlerinin Esnek Üstyapılar Üzerindeki Etkileri” 6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 49-53, Ankara, 2013.

2. Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, M.Ertuğrul ÇELOĞLU, Erkut YALÇIN. Bitümlü Sıcak Karışım Tasarım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 10.Ulaştırma Kongresi, 427-438, İzmir, 25-27 Eylül 2013.

3. Erkut YALÇIN, Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, M.Ertuğrul ÇELOĞLU. Bentonit Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 11.Ulaştırma Kongresi 27-29 Mayıs 2015, İstanbul, 297-305.

4. M.Ertuğrul ÇELOĞLU, Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Erkut YALÇIN. Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Etilen-Butilen-Stiren Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Orta ve Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi 11.Ulaştırma Kongresi 27-29 Mayıs 2015, İstanbul, 317-325.

 

 

 

1.  Mehmet YILMAZ, M.Ertuğrul ÇELOĞLU, “Farklı Doğal Asfaltların Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkileri”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Yüksek Lisans Projesi, Proje No: MF.13.03, 2014.

2. Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, M. Ertuğrul ÇELOĞLU, Erkut YALÇIN, Özge ERDOĞAN YAMAÇ, Mustafa AKPOLAT “Stiren-Butadien-Stiren ve Gilsonit'in Birlikte Kullanımının Modifiye Bitümlerin Depolama Stabilitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Performans Projesi, Proje No: MF.14.22, 2015.

3. Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, M. Ertuğrul ÇELOĞLU, Erkut YALÇIN, Özge ERDOĞAN YAMAÇ, Mustafa AKPOLAT,  “Investigation of Usage of Biochars Obtained from Pyrolysis of Crumb Rubber with Bituminous Binder”, Fırat University Scientific Research Projects Unit (FÜBAP), Performance Project, Project No: MF.15.32, 2015.