DURSUN ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi DURSUN ÖZTÜRK

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Email : dozturk@bingol.edu.tr

Dahili : 5482 / 1935

Oda No : CII-24 / D218


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü  Fırat Üniversitesi  2000
Yüksek Lisans  Fen Bilimleri Enst. Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı  Fırat Üniversitesi  2003
Doktora   Fen Bilimleri Enst. Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı  Fırat Üniversitesi  2012
Doktor 2012
Doçent  
Profesör  

SN

Dersin İsmi

Dersin verilği

Fak., Enst., MYO., Bölüm/Program

Verildiği yıl/Dönem

Teo+Uyg (Saat)

1.

Enerji İletim Sistemleri

Fen Bilimleri Enstirüsü

Yenilenebilir Enerji Sis. ABD

2019-2020/Bahar

3+0

2.

Elektrik-Elektronik Müh. Temelleri-II

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Bahar

3+0

3.

Enerji İletimi

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Bahar

3+0

4.

Yüksek Gerilim Tekniği

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Bahar

3+0

5.

Enerji Dağıtımı

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Bahar

3+0

6.

Elektrik Tesis Lab

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Bahar

0+2

7.

Elektrik Mühendisliği

Müh.-Mim. Fakültesi

Makine Müh. Bölümü

2019-2020/Bahar

3+0

8.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Fen Bilimleri Enstirüsü

Yenilenebilir Enerji Sis. ABD

2019-2020/Güz

3+0

9.

Elektrik-Elektronik Müh. Temelleri-I

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Güz

3+0

10.

Elektrik-Elektronik Müh. Giriş

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Güz

1+0

11.

Elektrik Tesisleri

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Güz

3+0

12.

Mühendislik Ekonomisi

Müh.-Mim. Fakültesi

Elk.-Elektr. Müh. Bölümü

2019-2020/Güz

2+0


 

 1. YDS Nisan-2017: 68.750 (İngilizce)
 2. YÖKDİL Mart-2017: 77.500 
 1. Hanbay Kazım, Talu Muhammed Fatih, Özgüven Ömer Faruk, Öztürk Dursun (2019). Real-Time
  Detection Of Knitting Fabric Defects Using Shearlet Transform. TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON,
  29(1), 1-10. Doi: 10.32710/tekstilvekonfeksiyon.448737 (Yayın No: 5173934)
 2. DURSUN ÖZTÜRK, MEHMET CEBECİ, Calculation of surface leakage currents on high voltage insulators by ant colony algorithm supported fem.  Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Year: 2015 Volume: 23 Issue: 4 Full Text Online - (PDF)
 3. Mahmut Temel Özdemir, Dursun Öztürk, Comparative Performance Analysis of Optimal PID Parameters Tuning Based on the Optics Inspired Optimization Methods for Automatic Generation Control, Energies 2017, 10(12). Full Text Online, Abstract
 4. Dursun Öztürk, Mahmut Temel Özdemir, Hakan Çelik, Load-Frequency Optimization With Heuristic Techniques in a Autonomous Hybrid AC Microgrid, International Journal of Energy and Smart Grid (IJESG), 2017 Vol 2. Issue 1. (PFF)
 1. İki Bölgeli Güç Sistemininin Optikten Esinlenen Optimizasyon Algoritması ile Optimal Yük Frekans Kontrolü, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016, 28 (2), 57-66 Full Text Online - (PDF)
 2. Farklı Kir ve Nem Şartları Altında İzolatör Yüzey Kaçak Akımlarının Değişiminin İncelenmesi, Turkish Journal of Nature and Science –Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2014, Vol.3-No.2,7-13 Full Text Online - (PDF)
 1. Pd-Modified Polyrhodanine For Methanol Electrooxidation Reaction, TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021), August 8-12, 2021, Online.
 2. Pd-modified polyrhodanine thin films as cathode electrocatalysts for water splitting, IHTEC2021 (5th International Hydrogen Technologies),  May 26-28, 2021, Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey
 3. Control Of Bio-Renewable Cogeneration-Based Isolated Microgrid Consisting Of Waste Reduction And Recycling And Energy-Efficient Buildings, International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON'20), 14-15 November 2020, İstanbul, Turkey

 4. Optimal PID Tuning for Load Frequency Control using Optics Inspired Optimization Algorithm, ICNES2016 (International Congress on Natural and Engineering Sciences), 2016, Skopje, Macedonia.
 5. Taking Irregular Distribution of Pollution and Evaporation Coefficient into Consideration in Determination of Insulator Surface Leakage Currents, ELECO2015 9th International Conference on Electrical and Elenctronics Engineering, 2015, Bursa Full Text Online - (PDF)
 6. Tuning of Optimal Classical and Fractional Order PID Parameters for Automatic Generation Control Based on the Bacterial Swarm Optimization, 9th IFAC symposium on Control of Power and Energy Systems, CPES 2015, New Delhi, India. Full Text Online - (PDF)
 7. Yuvarlak Örgü Makineleri İçin Kumaş Hatası Tespit Metotları, SİU2015, Malatya
 1. Kirlenmiş Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Yüzey Kaçak Akımlarının Karınca Koloni Algoritması ile Hesaplanması, FEEB Elektrik Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, 2011, Elazığ Full Text Online - (PDF)
 2. Çok Küçük Güçlü Hidroelektrik Santrallerde PLC ile Gerilim ve Frekans Kontrolü, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2004, İstanbul

i) Uluslararası Dergiler

 1. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences  Hakemlik Sayısı:5

ii) Ulusal Dergiler

 1. Turkish Journal of Nature and Science – Türk Doğa ve Fen Dergisi Hakemlik Sayısı:6
 2. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi-2

SN

Projenin Adı

Desteleyen Kurum

Görevi

Başlangıç-Bitiş Süresi

1.

Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Yüzeysel Atlamaların Azaltılması İçin Yeni Bir Yaklaşım Olarak İndüktans Etkisinin Su Jeti Deneyleri İle İncelenmesi (Proje No: 116E109)

TÜBİTAK

Araştırmacı

2017-2019

2.

Güneş Potansiyelinin Etkin Kullanılması Amacıyla Ar ge Altyapısı Kurulumu

FKA

(Fırat Kalkınma Ajansı)

Proje Sorumlusu

2014-2015

3.

Tekstil Veritabanı Oluşturulması

BÜBAP

Yönetici

2014-2015

4.

İzolatörlerdeki Yüzeysel Arkların Yayılımında Akıllı Yöntemleri Kullanan Dinamik Bir Model

FÜBAP

Araştırmacı

2011-2012

5.

Atlama Gerilimlerinin Belirlenmesi İçin Sis Odasında İzolatör Deneyleri

BÜBAP

Araştırmacı

2011-2012

İdari Görevler / Kurul Üyelikleri

 

SN

Görev

Birim

Tarih

1.

Rektör Danışmanı

Bingöl Üniversitesi

2020-2021

2.

Senato Üyesi

Bingöl Üniversitesi Senatosu (Fakülte Temsilcisi)

2016-Devam

3.

Dekan Yardımcısı

Bingöl Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

2014-Devam

4.

Anabilim Dalı Başkanlığı

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı

2019-Devam

5.

Yönetim Kurulu Üyesi

Bingöl Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

2015-Devam

6.

Daire Başkanı (V.)

Bingöl Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

2019-2020

7.

Bölüm Başkanı

Bingöl Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Müh.

2012-2014

8

Müdür Yardımcısı

Bingöl Üniv. Teknik Bilimler MYO

2010-2012