FATMA KÜRÜM VAROLGÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi FATMA KÜRÜM VAROLGÜNEŞ

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK

Email : fkvarolgunes@bingol.edu.tr

Dahili : 1963

Oda No : D325


Dr. Fatma Kürüm Varolgüneş is currently an Assistant Professor of Architecture at Bingöl University. She received her B.Arch. and PhD from Selçuk University, She is scholarly interested in, Architectural Design, ecological architecture, contemporary and traditional housing design and new approaches in architectural design quality (multi criteria decision making methods in Design and Energy Efficient Design). She has several articles, international and national conference papers.  Her publications highlight various aspects of built environments and focus on how sustainable building features of the past can be adapted to future building design.

Ph.D. in Architecture, Selçuk University, Turkey

M.S.c in Architecture, Dicle University, Turkey

B.Sc. in Architecture, Gazi University-Selçuk University, Turkey

Malatya Science High School, Turkey

SCI, SCI-E, SSCI, AHCI Dergi Kapsamındaki Makaleler

 1. Eryürük Ş., Kürüm Varolgüneş F., Varolgüneş S. (2021), Assessment of stakeholder satisfaction as additive to improve building design quality: AHP-based approach. Journal of Housing and the Built Environment. https://doi.org/10.1007/s10901-021-09855-8  (SSCI).
 2. Kürüm Varolgüneş F., Canan F., del Río-Rama MdlC, Oliveira C. (2021) Design of a Thermal Hotel Based on AHP-QFD Methodology. Water.,13(15):2109. https://doi.org/10.3390/w13152109
 3. Kürüm Varolgüneş, F. (2021), "Post-disaster permanent housing: the case of the 2003 Bingöl earthquake in Turkey", Disaster Prevention and Management, Vol. 30 No. 2, pp. 77-93. https://doi.org/10.1108/DPM-09-2019-0307  (SSCI)
 4. Kürüm Varolgüneş, F. (2020), "Evaluation of vernacular and new housing indoor comfort conditions in cold climate–a field survey in eastern Turkey", International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 13 No. 2, pp. 207-226. https://doi.org/10.1108/IJHMA-02-2019-0019 

Diğer Uluslararası Endeksler ve TÜBİTAK Yayın Programı İçinde Tanımlanan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Kürüm Varolgüneş, F. (2021), “Sosyal Sürdürülebilirlik Performansının Kalıcı Afet Konutlarında Değerlendirilmesi: Bingöl Örneği”. İdealkent, 32(12). (EBSCO, TR-Dizin)
 2. Kürüm Varolgüneş, F. (2021), ”Yerel/Vernaküler Mimarinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Geleneksel Bingöl Konutları Örneği. Journal of International Social Research, 14(76). (Uluslararası hakemli) DOI:10.17719/jisr.11422.
 3. Kürüm Varolgüneş, F. (2021). “Success Factors For Post‐Disaster Permanent Housing: Example of Turkish Earthquakes”. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(1),115-130. (Uluslararası hakemli, TR-Dizin). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/59046/808984
 4. Kürüm Varolgüneş F., Canan F. (2018), “A Slow City Movement: The Case of Halfeti in Turkey”. Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 6(2), 413-432 (ESCI)
 5. Kürüm Varolgüneş F., Canan F. (2018),  “Determination of Customer Requirements for Thermal Accommodation Facility Designs”.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 231-248. (EBSCO, TR-Dizin)
 6. Özen N., Kürüm Varolgüneş F. (2018), “Assessment of  Thermal Tourism Facilities (TTFs) from the Perspective of Ecological Architecture-The case of Eastern of Turkey”.  Online Journal of Art and Design, 6(5),360-380 (DAAI)
 7. Kürüm Varolgüneş F. (2018). “Hüzün Turizminde (Dark Tourism) Mabetleşme Süreci İle Mekânsal Belleğin İlişkilendirilmesi”. Journal of Social & Humanities Sciences Research, 30(5), 4443-4451. (Uluslararası Hakemli)
 8. Kürüm Varolgüneş F., Varolgüneş S., Doğan E. (2017).  “The Role of Traditional Architecture in the Development of Rural Tourism: The Case of Turkey”.  International Journal of Scientific Study, 5(8), 237-243.( Uluslararası hakemli).
 9. Canan F., Kürüm Varolgüneş F. (2017). “Mimarlığı Güneşle Buluşturmak, Modernist Mimarlık Döneminde Öncü Bir mimar:Henri Sauvage”. Yapı Dergisi (430), 48-52. (DAAI)
 10. Canan F.,Kürüm Varolgüneş F. (2017). “Mimari Tasarımda Yerel-Ekoloji İlişkisi Gökçeada Penceresinden Bakmak”. Yapı dergisi (422), 122-127. (DAAI)
 11. Kürüm Varolgüneş F., Canan F. (2017).  “Disidentification of Historical City Centers: A Comparative Study of the Old and New Settlements of Mardin, Turkey”.  International Journal of Architectural and Environmental Engineering, 11(5), 640-647. (Uluslararası Hakemli)
 12. Canan F., Özer G., Kürüm Varolgüneş F. (2016). “Proposition of Housing Construction with Solar Envelope Method in Renewal Area After Disaster”. Journal of Solar Energy Research (JSER) 1(2), 63-68. (Uluslararası Hakemli)

 

 

 

 

Kürüm Varolgüneş F., Canan F. (2018).  The Importance of the Use of QFD-AHP Methods in Architectural Design Quality Evaluation.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18-Dubai) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Çamuka S. (2018).  Kadın Girişimciliğini Destekleyen Mekân Pratiği ”Bingöl Kadın Emek Çarşısı Projesi”.  Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Canan F. (2017).  Touristic Accommodation Facilities in The Light of Ecological Approaches, International Congress of Architecture, Memory of Place in Architecture And Planning, Iconarch III-Konya, 590-601.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Özen N. (2014). Kimliksiz Bir Şehrin Sessiz Çığlıkları. UPAD 2014-Kocaeli, 1(2), 837-852. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Özen N. (2013).  Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Termal Kaynakların Değerlendirilmesi, Bingöl Örneği. 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi,(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Özen N. (2018).  Kent Yoğunluğundan Kaçış Alternatifi ”Eko-Termalizm”.  IInd International Urban, Environment and Health Congress-Nevşehir, 620-625. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Canan F. (2018).  Yavaş Şehir Hareketinin Urfa-Halfeti Özelinde SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi. IInd International Urban, Environment and Health Congress-Nevşehir, 780-781. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Eryürük Ş.,Kürüm Varolgüneş F., Varolgüneş S. (2018). Evaluation of User Satisfaction on Post Disaster Permanent Housing via AHP.7th World Conference On Desıgn and Arts (WCDA-Berlin).(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).(corresponding author)

Kürüm Varolgüneş F., Varolgüneş S., Çamuka S. (2017).  Yavaş Şehir Hareketi ’Cittaslow’.  XIII. Congress of Ecology and Environment with Internatıonal Participation-Edirne, 642 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Varolgüneş S., Kürüm Varolgüneş F., Çamuka S. (2017).  Bina Yaşam Döngüsü Çevresel Etkilerinin Azaltılması.  XIII. Congress of Ecology and Environment with Internatıonal Participation-Edirne, 643 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Canan F., Kürüm Varolgüneş F.,Varolgüneş S. (2017).  Mimaride Yeşil Psikolojiye Doğru. XIII. Congress of Ecology and Environment with Internatıonal Participation-Edirne, 641

Doğan E., Kürüm Varolgüneş F., Varolgüneş S. (2017).  Deconstruction For Tall Buildings.  6th World Conference on Desıgn and Arts (WCDA- Croatia),62. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Doğan E., Varolgüneş S. (2017).  The Role of Traditional Architecture in the Development of Rural Tourism: The Case of Turkey.  6th World Conference on Desıgn and Arts (WCDA- Croatia), 55. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Kürüm Varolgüneş F., Doğan E., Canan F. (2017).  Türkiye’ de Termal Turizmi Geliştirmek Adına Mevcut Tesislerin İncelenmesi: Aksaray-Ihlara Termal Tatil Köyü Alan Çalışması. 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi-Kocaeli (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

-Engineering, Construction and Architectural Management

-International Journal of Housing Markets and Analysis

- Building and Environment

- Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

-Resilience

-Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

-Türk Doğa ve Fen Dergisi

-City Health Journal

-Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi

 

 

 

 

 

 

Termal Tesis Tasarım Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi: Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Selçuk Üniversitesi-BAP), Araştırmacı: Kürüm Varolgüneş Fatma, 27/04/2017-15/11/2018 (ULUSAL)

Bingöl Kadın Akademisi Projesi (SODES)-Proje Ekibi-2016

Çocuklar Oyunlarla Gelişir Projesi( Köylerde yaşayan çocuklara oyun alanları üretme)(SODES)-Proje yazar ekibi-Proje Koordinatörü 2012

 

SANATSAL TASARIM

Kadın Emek Çarşısı Yapım İşi, Bingöl Valiliği, Fatma Kürüm Varolgüneş, Kader Dağıstanlı. Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Bingöl Üniversitesi Tarafından 79879538/730.02.02 Sayılı Yazısıyla Görevlendirilmiştir).